office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Termeni și Condiții

Termeni și condiții

Prin prezentul document se stabilesc termenii și condițiile prin care puteți utiliza site-ul www.sastipen.ro

Conținutul și elementele de grafică ale site-lui www.sastipen.ro aparțin Administratorului Site-ului. Prin derogare, nu aparțin Administratorului Site-ului acele material pentru care s-a indicat un alt titular de drepturi.

Orice preluare de materiale de pe site se face cu respectarea prevederilor legale în acest caz. Utilizatorii înțeleg, acceptă și se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Site-ul.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administatorul site-ului este exonerate de orice răspundere privind materialele și informațiile preluate din surse oficiale, că toate materialele publicate au doar caracter informativ și că Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în legătură cu conținutul site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuirea, vânzarea conținutului Site-ului (parțial sau total) în orice alte scopuri decât cele personale.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice alte scopuri decât cele personale pot fi trimise pe str. Mircea cel Bătrân, nr. 76, București sau pe office@sastipen.ro

Datele personale:

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice datele personale furnizate de utilizatori.