office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Proiecte privind îmbunatățirea serviciilor medico - sociale

Proiecte privind îmbunătățirea serviciilor medico-sociale

Una dintre problemele importante cu care se confruntă comunitățile cu romi este lipsa serviciilor medico-sociale, care să ofere servicii gratuite membrilor comunităților defavorizate. Această problemă se întâlnește atât în mediul urban, cât și în mediul rural. De foarte multe ori, pacienții sunt obligați să parcurgă o distanță foarte mare până la cabinetul medical cel mai apropiat pentru a primi îngrijirile necesare. În plus, problematica accesului la serviciile de sănătate implică și acțiuni în domeniul social, care să sprijine înscrierea romilor pe listele medicilor de familie. Lipsa acestor servicii medico-sociale comunitare îngreunează accesul la serviciile de sănătate publică.

Având în vedere această situație, Sastipen își propune să:

  • Dezvolte parteneriate cu autoritățile locale în vederea implementării de acțiuni comunitare în domeniul socio-sanitar;
  • Dezvolte centre medico-sociale care să ofere servicii integrate populației de etnie romă.

Proiect: Centrul de Asistență Medico-Socială SASTIPEN

1. Obiectivele proiectului:

1.Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale și sociale;

2.Reducerea riscurilor privind HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile din București, sector 5

3.Prevenirea îmbolnăvirii grupurilor vulnerabile cu HIV/SIDA;

4.Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile, incluzând persoane MARA, CDI şi SW – consumatori de droguri injectabile și practicanți de sex comercial-, la servicii sociale și medicale;

5.Implementarea unei campanii de lobby care vizează autoritățile locale, pentru a oferi activităților din Centrul de Asistenţă, sustenabilitate pe termen lung.

Principalele activităţi ale centrului sunt:

6.Acordarea de prim ajutor şi consultaţii medicale primare

7.Orientarea beneficiarilor către medici specialişti

8.Informarea, educarea şi conştientizarea beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii

9.Activităţi de informare, mobilizare şi consiliere a persoanelor aflate în situaţii de risc (consumatori de droguri injectabile, persoane infectate cu TB, HIV/SIDA, hepatita, boli cronice etc)

10.Distribuirea de materiale sanitare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală

11.Activităţi de harm reduction (reducere a riscurilor) în rândul consumatorilor de droguri

Personalul şi serviciile centrului:
Personalul centrului este alcătuit dintr-un coordonator, doi medici primari (care oferă zilnic consultaţii beneficiarilor centrului şi efectuează vizite de monitorizare şi observare a pacienţilor care au nevoie de asistenţă medicală la domiciliu), trei educatori de sănătate care mobilizează beneficiarii să participe la sesiunile de informare, educare şi conştientizare în privinţa riscului de infectare cu HIV (practicarea unui comportament sexual fără risc, folosirea echipamentului steril de injectare, distribuirea de prezervative) şi un asistent social, care acordă asistență persoanelor cu probleme sociale. Centrul asigură zilnic servicii gratuite de asistenţă medicală primară (inclusiv monitorizare şi asistare pacienţi cu TBC, ITS-uri), socială, precum şi servicii de informare, educare şi consiliere în vederea prevenirii HIV, Hepatitei B şi C şi a altor riscuri asociate consumului de droguri, sex-ului neprotejat, sex-ului comercial etc.

2.Grup ţintă
Ȋn România, consumatorii de droguri injectabile se numără printre cele mai reprezentative categorii de populaţie considerate "grupuri vulnerabile cu risc crescut de transmitere HIV, alături de practicanţii de sex comercial" (conform raportului elaborat de Central and Eastern Harm Reduction Network, cu sprijinul organizaţiilor nonguvernamentale, autorităţilor locale şi agenţiilor Naţiunilor Unite în România implicate în domeniul HIV/SIDA).

3.Rezultate aşteptate
Sastipen implementează un program pentru creşterea accesului la asistenţă medicală primară şi prevenirea răspândirii infecţiei HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS). Prin derularea activităţilor, proiectul contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei aflate în situaţii de risc la serviciile de asistenţă medico-sociale şi, de asemenea, la creşterea nivelului de cunoştinţe şi reducerea riscului de infectare cu HIV/SIDA/ITS în rândul consumatorilor de droguri, consumatorilor de sex comercial, tinerilor, dar şi în rândul populaţiei generale din cadrul comunităţii. Ca metodă de abordare, Sastipen şi-a propus să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor vulnerabile şi cu risc crescut de infectare HIV/SIDA/ITS, prin dezvoltarea unui Centru de Asistenţă Medico-Socială, amplasat într-un container modular în Parcul Aleea Livezilor, care oferă servicii de asistenţă medicală primară şi socială focusate pe: acordarea de prim ajutor şi consultaţii primare; referirea beneficiarilor către serviciile de specialitate; activităţi de informare, educare şi conştientizare a beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii; activităţi de identificare, mobilizare şi consiliere a beneficiarilor aflaţi în nevoie (consumatori de droguri, TBC, HIV/SIDA, hepatită, bolnavi cronici ș.a.); distribuire de materiale sanitare de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală; activităţi de harm reduction în rândul consumatorilor de droguri. Prin informarea, educarea, conştientizarea şi distribuirea materialelor de prevenire HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile, derulate zilnic de echipa centrului, se urmăreşte implementarea unor modele de schimbare a comportamentelor şi promovarea unui comportament sănătos în rândul grupului ţintă.

4.Partener: Primăria Sectorului 5

5.Buget: 102 700 USD


Proiect: Centrul de Asistență Medico-Socială BICAZ

Obiectivele proiectului:

1.Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile din Bicaz la servicii medicale şi sociale;

2.Implementarea unei campanii de lobby care vizează autoritățile locale, pentru a oferi activităţilor din Centrul de Asistenţă, sustenabilitate pe termen lung.

Principalele activităţi ale centrului sunt:

3.Acordarea de prim ajutor şi consultaţii medicale primare

4.Orientarea beneficiarilor către medici specialişti

5.Informarea, educarea şi conştientizarea beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii

Serviciile centrului:
Centrul asigură zilnic servicii gratuite de asistenţă medicală primară, socială, precum şi servicii de informare, educare şi consiliere cu privire la importanța sănătații.

Grup ţintă
Grupuri vulnerabile din localitatea BicazRezultate aşteptate
Sastipen implementează un program pentru creşterea accesului la asistenţă medicală primarăPrin derularea activităţilor, proiectul contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei aflate în dificultate la serviciile de asistenţă medico-sociale.

Ca metodă de abordare, SASTIPEN şi-a propus să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea unui Centru de Asistenţă Medico-Socială în Bicaz, amplasat într-un container modular care oferă servicii de asistenţă medicală primară şi socială focusate pe: acordarea de prim ajutor şi consultaţii primare; trimiterea beneficiarilor către serviciile de specialitate; activităţi de informare, educare şi conştientizare a beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii.