office@sastipen.ro (+4) 021.456.03.21

  • ro
  • en
  • ri

Reports

Analiza De Nevoi Gorj 2014

Raport Cercetare - "Analiza de nevoi a populatiei defavorizate din comunitatile cu romi din jud. Dolj"

Raport Cercetare - "ANALIZA DE NEVOI A POPULATIEI DEFAVORIZATE DIN COMUNITATILE CU ROMI DIN JUD. MEHEDINTI"

Raport Cercetare - “ANALIZA DE NEVOI A POPULATIEI DEFAVORIZATE DIN COMUNITATILE CU ROMI DIN JUD. OLT"

Raport Cercetare - “ANALIZA DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A LOCALITĂȚILOR DE INTERVENȚIE PRIVIND SCREENINGUL COLORECTAL CE SE VA DESFĂȘURA ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA - (Jud. Teleorman, Jud. Dâmbovița, Jud. Giurgiu, Jud. Călărași, Jud. Ialomița)

Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor 2018

Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor 2019

Raportul societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor 2020

Raportul de monitorizare a societății civile privind calitatea a cadrului național strategic pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor 2022

PROIECT CERCETARE - Identificarea si analiza factorilor medico-socio-culturali care influenteaza participarea femeilor cu varste intre 24 si 64 de ani din Regiunea Sud-Muntenia la programe de preventie si depistare precoce a infectiei cu HPV si cancerului de col uterin

RAPORT CERCETARE - “Accesul femeilor rome la serviciile de maternitate si sanatatea reproducerii"

RAPORT CERCETARE - “Masurarea nivelului de acceptare al romilor de catre populatia majoritara"

Evaluarea impactului programului de mediere sanitara